TopluluğumuzSuudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumu (SAIP)

Suudi Arabistan

Suudi Fikri Mülkiyet Kurumu (SAIP), en iyi küresel uygulamalar çerçevesinde Suudi Arabistan Krallığı'nda fikri mülkiyeti organize etmeyi, desteklemeyi, finanse etmeyi, korumayı ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. SAIP, tüm fikri mülkiyet koruma işemlerinin bilirkişi, hukukçu, uzman ve avukatlarla yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

resmi web sitesi

Bahreyn - Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanlığı

Bahreyn

Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı uzun tarihi boyunca farklı isimlerle anılmıştır. Bakanlık, özellikle fikri mülkiyet konuları olmak üzere Bahreyn'de ticaretle ilgili birçok konudan sorumludur. Bu faaliyetler, ticari markalar, hizmet markaları, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, patentler ve alan adlarına kadar tüm fikri mülkiyet konularını içerir.

resmi web sitesi

Birleşik Arap Emirlikleri - Ekonomi Bakanlığı

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı, BAE'nin fikri mülkiyet alanındaki rekabet gücünü artıran, geliştiren ve araştırma, geliştirme ve inovasyonu teşvik eden bir ortama hazırlayan çeşitli projeler aracılığıyla devletin Genel Kalkınma planını yürütmektedir. .

resmi web sitesi

Kuveyt - Ticaret ve Sanayi Bakanlığı - Dış ticaret sektörü ve uluslararası kuruluşlar

Kuveyt

Ticaret ve sanayi bakanlığının dış ticaret departmanı, bölgesel ve uluslararası programlarla ilgili faaliyetleri geliştirmekten sorumlu makamdır. Fikri mülkiyet konularına ek olarak departman, yurt içi ve yurt dış ticari faaliyetleri, yerel ve yabancı sergileri izler, dış pazarlarda Kuveyt ihracatını teşvik eder ve Kuveyt'in Arap ve yabancı ülke ve kuruluşlarla ticari ve endüstriyel ilişkilerini güçlendirir.

resmi web sitesi

Katar - Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

Katar

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Katar Devleti'nin ticari ve endüstriyel faaliyetlerini denetlemek ve bu faaliyetleri ulusal kalkınmanın gereklerine uygun olarak yönetmekle sorumludur. Bu faaliyetler, ticari markalar, hizmet markaları, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, patentler ve alan adlarına kadar tüm fikri mülkiyet konularını içerir.

resmi web sitesi

Umman - Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

Umman

Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Umman'ın iç ve dış ticaretindeki ticaretle ilgili birçok konudan sorumludur. Bu faaliyetler, ticari markalar, hizmet markaları, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, patentler ve alan adlarına kadar tüm fikri mülkiyet konularını içerir.

resmi web sitesi

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği (GCC) Konseyi Patent Ofisi

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Katar

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Patent Ofisi (GCC), patent alanında uzmanlaşmış bölgesel bir ofis olup, 1992 yılında yüksek konsey tarafından kabul edilen GCC'nin patent kanununu uygulamak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur.  İlgili kanun, ofiste yapılan patent başvurularını GCC devletlerinde korumayı ve tüm GCC üyelerinde korunan patentler vermeyi amaçlamaktadır

resmi web sitesi

Ürdün - Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı

Ürdün

Ürdün Haşimi Krallığı Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanlığı, özellikle iç ve dış ticareti kapsayan fikri mülkiyet konuları olmak üzere, Ürdün'deki ticaretle ilgili birçok konudan sorumludur. Bu faaliyetler, ticari markalar, hizmet markaları, endüstriyel tasarımlar, telif hakları, patentler ve alan adlarına kadar tüm fikri mülkiyet konularını içerir.

resmi web sitesi

Libya - Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı

Libya

Libya Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Libya’nın marka, telif hakkı, patent, alan adları ve ayrıca fikri mülkiyetle ilgili uluslararası anlaşmalar ve sözleşmelerini kapsayan fikri mülkiyet konuları dahil olmak üzere ekonomik işlerinin idaresinden sorumludur. 

resmi web sitesi

Irak - Sanayi ve maden bakanlığı

Irak

Irak Sanayi ve Maden Bakanlığı, tüm fikri ve sınai mülkiyet konuları, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, telif hakları ve patentler dahil olmak üzere özel ve kamuya ilişkin tüm sınai konuları denetleyerek ulusal sanayileşme süreci konusunda yetkilidir.

resmi web sitesi

Tunus - Ulusal Standardizasyon ve Sınai Mülkiyet Enstitüsü

Tunus

INNORPI, standardizasyon, ürün ve hizmetlerin kalitesi ve sınai mülkiyetin korunması ile ilgili tüm eylemleri üstlenir. Sınai mülkiyet, buluş patentlerini, ticari markaları, endüstriyel tasarımları, entegre devrelerin yerleşim tasarımlarını, ticari isimleri ve coğrafi işaretleri içerir.

resmi web sitesi

Fas Sınai ve Ticari Mülkiyet Ofisi

Fas

OMPIC, Fas'ta sınai mülkiyetin korunmasından (ticari markalar, patentler, endüstriyel tasarımlar) ve merkezi ticaret sicilinin korunmasından sorumlu kuruluştur. OMPIC, tüzel kişiliğe ve mali özerkliğe sahip bir kamu kuruluşudur. Sanayi, Ticaret, Yatırım ve Dijital Ekonomi Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.

resmi web sitesi

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

Lübnan

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, Lübnan'ın ticari, sınai, teknik, sanatsal ve edebi mülkiyet koruma konularının yanı sıra ilgili tüm sözleşmelerin takibini de kapsayan ekonomik işlerinin idaresinden sorumludur. 

resmi web sitesi

İç Ticaret Geliştirme Kurumu

Mısır

ITDA, Mısır'daki toptan ve perakende ticaret sektörlerinde iç ticareti geliştirmek ve yatırımları teşvik etmekten sorumlu otoritedir. Ayrıca marka tescili dahil tüm ticari faaliyetler için tescil işleminden sorumludur.

resmi web sitesi

Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü

Cezayir

inApi, ulusal sınai mülkiyet politikasının uygulanmasının yanı sıra ticari markalar, tasarımlar, modeller ve patentlerin incelenmesinden, tescilinden ve korunmasından sorumludur.

resmi web sitesi

Milli Ekonomi Bakanlığı

Batı Şeria- Gazze

Ticari markalar, endüstriyel tasarımlar, patentler, markalar ve coğrafi işaretlere kadar tüm fikri mülkiyet konularından Milli Ekonomi Bakanlığı sorumludur.

resmi web sitesi

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)

EUIPO, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, AB ticari markalarını ve tescilli topluluk tasarımlarını yönetmekten sorumlu bir ofistir. Ofis ayrıca, Avrupa ve dünyadaki ticari markalar ve tasarımlar için benzer ve uyumlu bir tescil deneyimi sunmak için AB Üye Devletlerinin fikri mülkiyet ofisleri ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışır.

resmi web sitesi

Avrupa Patent ofisi

Avrupa Patent Ofisi

Avrupa Patent Ofisi’nin temel faaliyeti, patent başvurularını araştırmak, incelemek ve Avrupa patentlerini tescile bağlamaktır. Ofis ayrıca kobilere, girişimcilere ve büyük işletmelere patentler, ticarileştirme, yenilikler, buluşlar ile ilgili kapasite geliştirme ve eğitim hizmetlerini sunmanın yanında ayrıca patent bilgi ve eğitim hizmeti de sağlar.

resmi web sitesi

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)

WIPO

WIPO, fikri mülkiyet hizmetleri, politikası, bilgisi ve işbirliği için oluşturulan küresel bir forumdur. WIPO, Birleşmiş Milletler'in kendi kendini finanse eden bir kuruluşudur ve 193 üye devleti vardır. WIPO’nun misyonu, herkesin yararına yenilik ve yaratıcılık sağlayan dengeli ve etkili bir uluslararası fikri haklar sisteminin geliştirilmesine liderlik etmektir. Görevi, yönetim organları ve prosedürleri 1967'de WIPO'yu kuran WIPO Konvansiyonunda belirtilmiştir.

resmi web sitesi

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi

ABD

USPTO, ürünler ve fikri mülkiyet konularında patent ve markaların tescil edildiği ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı federal bir kurumdur. 

resmi web sitesi

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi

Çin - CNIPA

CNIPA, Çin Halk Cumhuriyeti'nin patent ofisidir. Fikri mülkiyet alanında dış ilişkilerle ilgili kapsamlı koordinasyondan ve patent çalışmalarından sorumludur.

resmi web sitesi

Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi

Çin - SIPO

SIPO 2018'de Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) olarak yeniden adlandırıldı.

resmi web sitesi

Afrika Fikri Mülkiyet Örgütü

Afrika - OAPI

OAPI, merkezi Kamerun'da bulunan ve Bangui Anlaşması ile oluşturulmuş bir fikri mülkiyet kuruluşudur. Üyesi olan 17 devlet çoğunlukla Fransızca konuşan ülkelerdir. Sorumlulukları, fikri mülkiyet ve ilgili hakların etkili bir şekilde korunması yoluyla Üye Devletlerin ekonomik gelişimini teşvik etmek ve sınai mülkiyetin korunmasına yönelik ortak idari prosedürü yürürlüğe koymak ve uygulamaktır.

resmi web sitesi

Afrika Bölgesel Fikri Mülkiyet Örgütü

Afrika - ARIPO

ARIPO, Afrika devletleri arasında patent ve diğer fikri mülkiyet konularında işbirliğine yönelik hükümetler arası bir kuruluştur.

resmi web sitesi

Kanada Fikri Mülkiyet Ofisi

Kanada

CIPO, fikri mülkiyet hizmeti sunan özel bir işletme ajansıdır. Kanada'daki tüm fikri mülkiyet konularından sorumlu olan ofistir.

resmi web sitesi

Kore Fikri Mülkiyet Ofisi

Kore

Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO), özellikle patent, faydalı model, marka ve tasarım dahil olmak üzere tüm Fikri Mülkiyet konularından sorumludur. 

resmi web sitesi

Kore Patent Bilgileri Enstitüsü

Kore

Kore Patent Bilgileri Enstitüsü, endüstrilerin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini teşvik etmek ve yerel ve yabancı fikri mülkiyet ve teknoloji hakkındaki bilgiler gibi endüstrilere, araştırma enstitülerine ve akademilere etkin bir şekilde bilgi sağlayarak teknolojik gelişmelere katkıda bulunmak amaçlı kurulmuştur.

resmi web sitesi

Japonya patent ofisi

Japonya

Japon Patent Ofisi (JPO), sınai mülkiyet haklarının tescil edilmesinden, sınai mülkiyetle ilgili tedbirlerin taslağının hazırlanmasından, uluslararası uyumlaştırmanın teşvik edilmesinden ve gelişmekte olan ülkelere yardım edilmesinden, sınai mülkiyet hakları sisteminin gözden geçirilmesinden, kobiler ve üniversiteler için tasarlanmış destek tedbirlerinin uygulanması ve iyileştirmesi ve sınai mülkiyetle ilgili bilgi hizmetlerinin geliştirilmesinde sorumludur. 

resmi web sitesi

Federal Fikri Mülkiyet Servisi

Rusya

Federal Fikri Mülkiyet Servisi, Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na bağlıdır. Federal Fikri Mülkiyet Servisi, patentler ve ticari markalar da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının yasal korunması ve kullanılması alanında denetim ve kontrol işlevlerini yerine getiren bir Federal yürütme makamıdır. Ayrıca fikri mülkiyet haklarının yasal korumasından ve bunların kullanımından, fikri mülkiyet haklarına ilişkin başvuruların incelenmesi ve Rusya Federasyonu mevzuatı ile belirlenen şekilde koruyucu unvanların konusunun kontrol edilmesi ve denetlenmesinden, fikri mülkiyet haklarının tescili ve ayrıca fikri mülkiyet alanında lisans sözleşmeleri ve devir sözleşmeleri ve tescilli fikri mülkiyet haklarıyla ilgili verilerin yayınlanmasından sorumludur.  Söz konusu prosedürler Rusya Federasyonu Anayasası, Federal anayasa hukuku, Federal kanunlar ve diğer yazılı kanunlarca belirlenir.  

resmi web sitesi

Avrasya Patent ofisi

Avrasya

Federal Fikri Mülkiyet Servisi, Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na bağlıdır. Federal Fikri Mülkiyet Servisi, patentler ve ticari markalar da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının yasal korunması ve kullanılması alanında denetim ve kontrol işlevlerini yerine getiren bir Federal yürütme makamdır. Ayrıca fikri mülkiyet haklarının yasal korumasından ve bunların kullanımından, fikri mülkiyet haklarına ilişkin başvuruların incelenmesi ve Rusya Federasyonu mevzuatı ile belirlenen şekilde koruyucu unvanların konusunun kontrol edilmesi ve denetlenmesinden, fikri mülkiyet haklarının tescili ve ayrıca fikri mülkiyet alanında lisans sözleşmeleri ve devir sözleşmeleri ve tescilli fikri mülkiyet haklarıyla ilgili verilerin yayınlanmasından sorumludur. Söz konusu prosedürler Rusya Federasyonu Anayasası, Federal anayasa hukuku, Federal kanunlar ve diğer yazılı kanunlar tarafından belirlenir.  Avrasya Patent Ofisinin temel işlevi, başvuruları almak ve yasal düzenleyici Avrasya Patent Sözleşmesi Üye Devletlerinin topraklarında geçerli olan Avrasya patentlerini vermek, Avrasya Patent ve Bilgi Sistemi (EAPATIS) veri tabanlarına indirilen EAPO ve EAPC Sözleşmesine Taraf Devletlerin referans ve Metodik dokümantasyon patent dokümantasyonunu sağlamak, Avrasya Patenlerinim tescilini yapmak, Avrasya Patent Vekilleri EAPATIS listesini tutmak, dünya çapında, bölgesel ve ulusal patent dokümantasyonu koleksiyonları ile EAPO, Rusya ve Avrasya bölgesinin ulusal patent ofislerinin patent dokümantasyonunu içeren PCT'nin Rusça dilindeki minimum devlet dokümantasyon koleksiyonlarını barındıran 40'tan fazla veritabanını desteklemektir.

resmi web sitesi

Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisi

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg

BOIP, Benelüks Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın bir parçasıdır. BOIP, yarı iletkenlerin korunması, veritabanı, ticari isim, bitki ıslahı, ticari marka, tasarım, patent, alan adı, ticari sır, telif hakları ve coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının korunmasından sorumludur.

resmi web sitesi

İsviçre Federal Fikri Mülkiyet Enstitüsü

İsviçre

IPI, sınai mülkiyet hakları, patent, ticari marka ve tasarımların incelenmesinden, tescil edilmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. IPI ayrıca telif hakkı ile ilgili kolektif hak yönetimi teşkilatlarını denetler,  bireylere ve şirketlere çeşitli şekillerde fikri mülkiyet hakları konusunda bilgi sağlar ve mevzuat taslağı hazırlar ve fikri mülkiyetle ilgili konularda Federal Konsey ve diğer federal yetkililere tavsiyelerde bulunur.

resmi web sitesi

Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi

Avustralya

Avustralya Fikri Mülkiyet Ofisi, patent, ticari marka, tasarımlar ve bitki ıslahçı haklarıyla ilgili fikri mülkiyet haklarını ve mevzuatı yönetir ve hükümete ve Avustralyalı işletmelere fikri mülkiyet haklarından en iyi şekilde yararlanmaları için tavsiyelerde bulunmak amacıyla becerilerini ve deneyimlerini kullanarak inovasyon sistemine geniş bir şekilde katkıda bulunur.

resmi web sitesi

Yeni Zelanda Fikri Mülkiyet Ofisi

Yeni Zellanda

Yeni Zelanda'daki Fikri Mülkiyet Ofisi, patent, ticari marka, tasarım, yeni bitki çeşidi ve coğrafi işaret başvurularını inceler, uluslararası anlaşmaları uygular, fikri mülkiyet tescilleri/uygunluğu konularına ilişkin uyuşmazlık davalarını yürütür, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nden (WIPO) gelen belgeleri inceler, bilgi taleplerine yanıt verir, müşterilere bilgi ve eğitim  konularında yardım sağlar ve başvuru verilerini toplar.

resmi web sitesi

Patentler, Tasarımlar ve Markalar Genel Kontrol Dairesi Sanayi ve İç Ticaret Teşvik Dairesi Başkanlığı Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

Hindistan

Genel Kontrol Birimi, değiştirilmiş şekliyle 1970 Patent Yasası, 2000 Tasarımlar Yasası ve 1999 Ticari Markalar Yasası'nın işleyişini denetler ve bu konularla ilgili Hükümete tavsiyelerde bulunur. Ürünleri Coğrafi İşaret ile korumak amacıyla, CGPDTM uyarınca 1999 tarihli Ürünlerin Coğrafi İşaretleri (Tescil ve Koruma) Yasasını yönetmek üzere Chennai'de bir Coğrafi İşaretler Sicili kurulmuştur.

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi

-

-

-

resmi web sitesi