SSS1- Fikri Mülkiyet nedir?


Fikri mülkiyet, buluş gibi zihin yaratımlarını, edebi ve sanatsal eserleri, tasarımları, ticarette kullanılan semboller, isimler ve resimleri ifade eder. Patent, telif hakkı, marka, alan adı, ticari sır vb. gibi farklı fikri mülkiyet türleri vardır ve hepsi yasalarla korunmaktadır. Her tür fikri mülkiyet, sahibine belirli haklar sağlar. Her bir hak, sahibinin icat ettiği veya ürettiği ürün ya da hizmetle tanınmasını veya mali fayda elde etmesini sağlar. Fikri mülkiye ...


daha fazla oku

2- Marka nedir?


Ticari marka, markanın adıdır. Ticari bir marka veya hizmet markası, bir satıcının veya sağlayıcının mal/hizmetlerini diğerlerinden ayırmak ve ayırt etmek ve mal/hizmetlerin kaynağını belirtmek için kullanılan veya kullanılması amaçlanan herhangi bir kelimeyi, adı, simgeyi, işareti veya herhangi bir kombinasyonu içerir. Marka tescili, bir mal veya hizmetin kaynağını temsil eden bir kelime, sembol, ifade, logo, tasarım veya bunların kombinasyonu için yasal koruma sa ...


daha fazla oku

3- Patent nedir?


Patent, başvuru sahibine buluşu açıklaması karşılığında sınırlı bir süre (genellikle 20 yıl) boyunca başkalarının buluşunu kullanmasını ve satmasını engellemek için yasal hak tanıyan bir fikri mülkiyet çeşididir.  ...


daha fazla oku

4- Telif hakkı nedir?


Telif hakkı, edebiyat, sanat, eğitim, yazılım veya müzik gibi yaratıcı çalışmaları koruyan bir tür fikri mülkiyet hakkıdır. Telif hakkı fikrin kendisini değil, fikrin orijinal ifadesini korumayı amaçlamaktadır. ...


daha fazla oku

5- Coğrafi işaret nedir?


Coğrafi işaret, bir yerin coğrafi kökenini tanımlayan ve ürünün niteliği, özelliği veya itibarı üzerinde etkisi olan bir işarettir. Nitelikler coğrafi üretim yerine bağlı olduğundan, ürün ile orijinal üretim yeri arasında açık bir bağlantı vardır (örneğin, Basmati pirinci). ...


daha fazla oku

6- Marka ve telif hakkı aynı şey midir?


Hayır ...


daha fazla oku

7- Marka değeri (şerefiye) nedir?


Merriam-Webster'ın sözlüğüne göre marka değeri (şerefiye); 1. ""Bir işletmenin özellikle markaları ve iyi itibarı aracılığıyla kazandığı iyilik durumu veya avantaj 2. Özellikle satın alma fiyatının bir parçası olarak bir işletmenin tahmini kazanç artışlarının değeri 3. Muhasebe açısından maddi olmayan duran varlık olarak şerefiyenin değerini temsil eden defter değerinin bir şirketin satın alma fiyatını aşan kısmı."" Ticari marka açısından bak ...


daha fazla oku

8- Hizmet markası nedir?


Marka kelime, sembol, kelime öbeği, logo, tasarım veya bir hizmetin kaynağını temsil eden kombinasyonlar için yasal koruma sağlayan bir işarettir. Hizmet markaları genellikle ticari markanın yerini alır. ...


daha fazla oku

9- Ticari marka ile hizmet markası arasındaki fark nedir?


Ticari marka, hem malları hem de hizmetleri temsil eden bir markaya atıfta bulunabilirken, hizmet markası yalnızca hizmetleri kapsayan bir markayı temsil eder. ...


daha fazla oku

10- Kelime markası nedir?


Kelime markası, yazı tipi, stil, boyut veya renge bakılmaksızın basitçe standart karakterle yazılan bir ticari markadır. Kelime markası için yapılan marka başvurusunda, esasen üslubuna, tasarımına, yazı tipine veya herhangi bir grafik özelliğine bakılmaksızın ifadenin (veya harfin) tescilini istersiniz. Başka bir deyişle, logoyu değil ifadeyi korursunuz. ...


daha fazla oku

11- Bir kelime işaretini neden koruyorsunuz?


Bir kelime Markasının tescili, daha geniş haklar sağlar ve stili ne olursa olsun, temel olarak işaretin ifadesini korur. Bu nedenle, kelime tescil başvuruları herhangi bir belirli yazı tipi, stil, boyut veya renk üzerinde hak iddiasında bulunmaz. Bir kelime markasına başvurmak, kullanımda olan markanın tasarım özelliklerini (örneğin stil, büyük/küçük harf, yazı tipi) ticari marka başvurunuzla bir çelişkiye yol açmadan değiştirebileceğiniz anlamına gelir. kelimeler ...


daha fazla oku

12- Renk Hakkı nedir?


Bir tasarım markası için başvuruda bulunuyorsanız, renkleri talep edip etmeyeceğinize karar vermeniz gerekecektir. Renk talep edilmemişse, markanın siyah beyaz olarak dosyalanması ve korunması gerekir, ancak markayı kullanımınız herhangi bir renkte olabilir. Renk talebinde bulunulursa, işaretin bir renk versiyonunu dosyalamanız ve uygulamada uygulananlar gibi tam renkleri ve renk kombinasyonunu kullanmanız gerekir. ...


daha fazla oku

13- Renkler marka olarak tescil edilir mi?


Birçok ülke renkleri (Tiffany mavisi, Galaxy ipek kahvesi ve Valentino kırmızısı gibi) ticari marka olarak tescil eder. Renk markalarının tescil edilmesi daha zordur ve tescil edilmesi için belli bir tanınmışlığa sahip olması gerekir.  ...


daha fazla oku

14- Şekil markası / logo nedir?


Grafik ya da resim, stilize bir logo gibi ifade içeren ya da içermeyen bir şekli korumak istiyorsanız, şekil markası başvurusu yapmanız gerekir. Şekil markası, şeklin olduğu gibi korunmasını sağlar. Bu nedenle, tasarımın değiştirilmesi yeni bir marka başvurusunun yapılmasını gerektirebilir. ...


daha fazla oku

15- Logo nedir?


Marka, bir logo veya kelime olabilir. Logonuzu bir ticari marka olarak tescil ettirmek önemlidir çünkü bazı durumlarda müşterileriniz markanızı yalnızca logonuzdan tanıyabilir. İyi bir logo, pazarda marka bilinirliği ve tanınırlık oluşturmaya yardımcı olabilir. Logonuzu markayla korumak, marka değerini korumak ve artırmak için çok önemlidir. ...


daha fazla oku

16- Markamı hangi dilde tescil ettirmeliyim?


Markanın kullanılacağı dilde ve başvurulan ülkenin resmi dilinde tescil edilmesini tavsiye ederiz. Arap ülkelerinde, çoğu ülkede olduğu gibi, tabelalarda Latince karakterlerin yanında Arapça karakterler de olduğu için markanın Arapça ve İngilizce olarak tescil edilmesini öneririz. ...


daha fazla oku

17- Büyük harf mi küçük harf mi?


Standart bir kelime markasının tescili için başvurulduğunda, harflerin büyük veya küçük olarak belirtilmesi önem teşkil etmeyecektir. ...


daha fazla oku

18- Slogan nedir?


Slogan, müşterileri ikna etmek ve satılan ürünü/hizmeti hatırlamalarını sağlamak için kullanılan akılda kalıcı bir ifadedir. ...


daha fazla oku

19- Sloganlar marka olarak tescil edilebilir mi? Cümleler marka olarak tescil edilebilir mi?


Evet, sloganlar tescil edilebilir. Ancak genel olarak kullanılan kelimelerin doğası gereği jenerikleşmesi sebebiyle, aşağıdaki koşullar yerine getirilmediği sürece tescil edilme süreci uzayabilir ve ret kararı ile karşı karşıya kalınabilir; -Ticari marka olarak tescil edilen slogan temelde yaratıcı ve ayırt edici olmalıdır. - Slogan yoğun bir şekilde kullanılmış ve bir ürünü veya hizmeti hemen akla getiren başka bir anlam taşımalıdır. ...


daha fazla oku

20- İsmimi marka olarak tescil edebilir miyim?


Markanızı mal ve hizmet satışında kullanmayı düşünüyorsanız, tescil ettirebilirsiniz. Fakat, adınızı bir ticari marka olarak tescil ettirmiş olsanız bile, çoğu durumda, isminiz başkalarının da ismi olduğu için başkalarının markanızı tescil ettirmesini veya kullanmasını engelleyemezsiniz. Bu nedenle, bir işletme kurarken daha farklı ve benzersiz bir marka bulmak iyi bir fikir olacaktır. Bazı yaygın isimler tescil edilemez, bu nedenle hak talebinde bulunamazsın ...


daha fazla oku

21- Şirket ismimi/alan adımı marka olarak tescil edebilir miyim?


Ayırt edici ve benzersiz olduğu sürece, ister şirket adı olsun, ister marka ismi, ister alan adı, istediğiniz herhangi bir kelime veya ifadenin marka tescilini alabilirsiniz.Bazı ülkelerde, ülke alan adı uzantısı almak için bir markanın kelime olarak tescil edilmesi gerekmektedir.  ...


daha fazla oku

22- ® sembolünü ne zaman kullanabilirim?


 ® sembolü yalnızca bir marka tescil edildiğinde ve marka tescil belgesini aldığınızda kullanılabilir. ...


daha fazla oku

23- ® sembolünü nasıl kullanmalıyım?


® sembolü tipik olarak tescilli bir markanın sağ üst köşesine veya sağ alt köşesine yerleştirilir. Marka başvurusu yapılırken marka görseline ® sembolü dahil edilmez. ...


daha fazla oku

24- ™ sembolünü ne zaman kullanabilirim?


™ Sembolü, marka başvuru sürecinin devam etmekte olduğunu göstermek için kullanılır. ...


daha fazla oku

25- Marka türleri nelerdir?


Ticari marka, hizmet markası, kelime markası, şekil markası, slogan, garanti markası, ortak marka ...


daha fazla oku

26- Garanti markası nedir?


Garanti markası, belirli bir ürün veya hizmetin belirli bir standarda uygun olduğunu göstermek için kullanılan bir ticari markadır. ...


daha fazla oku

27- Ortak marka nedir?


Topluluk markası, bir derneğin üyelerinin belli mal ve hizmetlere ilişkin ticari işlemleri esnasında derneğin üyesi olmayan kişilerin mal ve hizmetlerinden ayırmak için kullandığı ya da kullanması amaçlanan markadır. ...


daha fazla oku

28- Markamı tescil ettirmek için vekile ihtiyacım var mı?


Mutlak olarak, bir ülkenin mukimi veya vatandaşı değilseniz, sizin adınıza bir ticari markayı dosyalamak için yerel bir avukat veya temsilci atamalısınız. Bir avukata veya yerel temsilciye ihtiyacınız olup olmadığı, ülkeye ve o ülkedeki ikamet durumunuza bağlıdır. Çoğunlukla ikamet ettiğiniz ya da vatandaşı olduğunuz ülkede, bir birey olarak marka kurumunu fiziksel veya çevrimiçi olarak ziyaret edebilir, süreci tamamlayabilir ve ticari markanızı tescil ettirebili ...


daha fazla oku

29- Markamı vekil olmadan tescil ettirebilir miyim?


Evet, marka tescili almak istediğiniz ülkede ikamet ediyorsanız ve marka kurumunu ziyaret edebiliyorsanız, kesinlikle markanızı bir avukat veya yasal temsilci olmadan tescil ettirebilirsiniz. Ancak, ihlallerle ilgili bir bildirimin veya marka kurumundan marka ile iligili herhangi bir bildirimin zamanında alınamaması ihtimaline karşı işlemlerinizi kendi kendinize yapmanızı tavsiye etmiyoruz.  ...


daha fazla oku

30- Neler marka olarak tescil edilemez?


Marka yasal haktır. Her ülke/yargı mercii marka ile ilgili bir belge düzenleyebilir ve markayı koruyabilir. Bu nedenle, markanın tescil edilip edilemeyeceği, ülkelerin kendi marka/fikri mülkiyet kanununa bağlıdır. Genel olarak, aşağıda belirtilenler marka olarak tescil edilemez: • Hiçbir özelliği veya ayırt edici karakteri olmayan bir işaret; • Jenerik bir işaret veya sadece geleneksel olarak bilinen mallara, ürünlere, hizmetlere verilen bir ad veya mal ve ürü ...


daha fazla oku

31- Jenerik marka nedir?


Jenerik marka, genel bir terim haline gelen veya genel bir ürün veya hizmet sınıfı ile eşanlamlı hale gelen bir markadır. Genellikle ticari markalar meşhur olduklarında ve yaygın olarak kullanıldıklarında jenerik hale gelirler - (örneğin yürüyen merdiven veya yara bandı). [Diğer örnekler için jenerik markalar yazımızı inceleyin.] ...


daha fazla oku

32- Marka sınıflandırması nedir?


Nice Anlaşması (1957) ile oluşturulan Nice Sınıflandırması (NCL), markaların tescili için kullanılan mal ve hizmetleri içeren uluslararası bir sınıflandırma sistemidir. Her beş yılda bir yeni bir versiyonu yayınlanır ve 2013'ten beri yıllık olarak yeni bir versiyon yayınlanır. ...


daha fazla oku

33- Sınıflar nelerdir?


Marka başvurusu yaparken, başvuru sahibi, markasını korumak için hangi ürün ve hizmetler ile başvuru yapacağına karar vermelidir. Bu mal ve hizmetler Nice Anlaşmasına göre 45 sınıfa ayrılmıştır. Ticari markalar için mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırması 45 sınıftan oluşmaktadır. 1 ila 34. sınıflar mallarla, 35 ila 45. sınıflar hizmetlerle ilgilidir. Ticari marka sınıflandırması iki işleve hizmet eder: marka tescili için bir kılavuz görevi gör ...


daha fazla oku

34- Markamın hangi sınıfta tescil edilmesi gerektiğini nasıl bulabilirim?


45 adet mal ve hizmet sınıfı vardır ve tüm Arap ülkeleri Nice sınıflandırmasını kullanır. Başvurduğunuz ülkede hangi sınıfı seçmeniz gerektiğini öğrenmek için Nice sınıflandırmasını (https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/) ya da marka araçlarımızı (marka sınıfı bulma ve uygunluk aracı) kullanın.  ...


daha fazla oku

35- Markamı neden tescil ettirmeliyim?


Markanızı özgürce kullanabilmek, başkalarının haksız kullanımını engellemek ve marka değeri oluşturmak için markanızı tescil ettirmek iyi bir fikirdir. Arap ülkelerinde, marka tescili önemlidir ve çoğu durumda herhangi bir yaptırım işlemi için bir ön koşuldur. Marka tescili için yapacağınız yatırım, tescilin işletmenize sağlayacağı potansiyel faydalar ve markanızı tescil ettirmediğinizde doğması olası maliyete kıyasla minimumdur. ...


daha fazla oku

36- Bir iş kurduğumda marka tescili almalı mıyım?


Yeni bir işe başlayanlar ve girişimciler için, marka tescili almak gelecek için çok faydalı olacaktır. İşinizi kurarken markanızı tescil ettirerek markanızın güvende olmasını ve ihale açık olmamasını sağlarsınız. Böylelikle markanızı herhangi bir hırsızlık, ihlal veya dayatmadan korursunuz. Markanızın tescilini aldığınızda, tescilini aldığınız mallar ve hizmetler üzerinde markayı kullanma iznine sahip olursunuz.  ...


daha fazla oku

37- Kimler marka tescil başvurusunda bulunabiir?


Yerli veya yabancı herhangi bir kişi veya şirket, oluşturduğu markayı tescil ettirebilir. Marka tescil süreçleri çevrimiçi web sitemiz aracılığıyla gerekli prosedürleri tamamlayarak doğrudan marka kurumlarında tamamlanabilir veya vekillerimiz aracılığı ile yapılabilir. Markalar birden fazla tüzel kişi tarafından oluşturulduysa ve marka üzerinde hak iddia ediliyorsa, markaya ortak veya müşterek sahip olunabilir. ...


daha fazla oku

38- Markamı şahıs olarak kendi adıma tescil ettirebilir miyim?


Markalar şahıs adına tescil edilebilir. ...


daha fazla oku

39- Bir ticari markayı tescil ettirmek için bir işletmem olması gerekiyor mu? Limited şirket olmadan bir ticari markayı tescil ettirebilir miyim?


Herhangi bir kişi, yerli veya yabancı, oluşturduğu markayı tescil ettirebilir. Ancak, Umman ve Kuveyt gibi yabancı şahıslar adına ticari markaların tesciline ilişkin sınırlamaları olan bazı ülkeler vardır. ...


daha fazla oku

40- Marka satılabilir mi? Marka devredilebilir mi?


Markanın sahibi olan kişi/şirket markasını satabilir ya da devredebilir. Bir markanın satışına ilişkin herhangi bir kanuni kısıtlama yoktur. İlgili işlem için markanın aktif olması, tescil belgesine sahip olmak ve bir devir sözleşmesi imzalanması yeterlidir. Daha sona marka devir başvurusu dosyalayarak işlemlere devam edebilirsiniz.  ...


daha fazla oku

41- Marka araştırması nedir?


Marka araştırması, markanızı tescil ettirmeyi düşündüğünüz ülkeye ait fikri mülkiyet kurumunda sizden önce marka tescili ya da başvurusunda bulunan kişi ya da şirketlerin olup olmadığı konusunda bilgi veren bir işlemdir. Markalar yasal hak olduğu için, araştırmalar ilgili ülkenin marka kurumlarında gerçekleştirilir. Tek başına fikri mülkiyet ofisinde bir marka araştırması yapmak yeterli değildir; tutarlı bir araştırma için, kullanımda olan ve tescilsiz t ...


daha fazla oku

42- Birebir marka araştırma nedir?


Birebir marka araştırması, istenen dilde, araştırması yapılan marka ile aynı olan markaların sonuçlarını sağlar. Farklı alfabeden oluşan markalar ya da araştırılan sınıf haricindeki markalar raporda yer almaz.  ...


daha fazla oku

43- Benzer marka araştırma nedir?


Benzer marka araştırması, istenen dilde telaffuz açısından benzer olan veya araştırılan markaya görünüş olarak benzer olan markaların sonuçlarını verir. Benzer marka araştırması, yalnızca istenen sınıfta sonuç verir.  ...


daha fazla oku

44- Detaylı marka araştırması nedir?


Detaylı marka araştırması, birebir veya SON DERECE benzer olan marka sonuçlarını verir ve başvuru sahibine bu başvurunun süreci ile ilişkili bir risk tablosu sunar. ...


daha fazla oku

45- Marka araştırmasını internetten yapabilir miyim?


USPTO  Marka Veritabanı kullanılarak ABD’de tescilli ya da başvurusu yapılan  bazı markaların araştırmaları yapılabilir: Aramanızı gerçekleştirmeden önce kapsam notlarını, yardım ekranlarını ve sorumluluk reddi beyanlarını okuyup anladığınızdan emin olmalısınız. ...


daha fazla oku

46- Neden marka araştırması yapmalıyım?


Marka araştırması genellikle marka başvurusundan daha ucuzdur. Ayrıca size markanızın tescil edilip edilmeyeceği konusunda öngörü sağlar. Marka araştırması, marka kurumlarında yapılan inceleme kadar kapsamlı olmasa da, benzer markayı kimin kullandığı, ticari markayı kullanmanın veya tescil ettirmenin getireceği risklerin neler olduğu hakkında bilgi verir. ...


daha fazla oku

47- Marka araştırmasını ne zaman yapmalıyım?


Marka araştırmasının etkili olabilmesi için, ilgilendiğiniz birkaç markanızın olması gerekir. Ayrıca, markanızın kullanılacağı mal veya hizmetlerin hangi sınıfta olduğu hakkında fikriniz olmalıdır. Son olarak, markanızı hangi ülkede korumak istediğinizi bilmelisiniz. Tescil için başvuruda bulunmadan hemen önce marka araştırması yapmanız önerilir. Markayı araştırdığınız tarih ve marka başvurusunu dosyaladığınız tarih arasında bir gecikme olursa, baş ...


daha fazla oku

48- Görsel olarak marka araştırması yapılabilir mi?


Genel olarak, görsel, logo, kelime, kelime öbeği, sayı veya sembole göre arama yapabilirsiniz, ancak teknolojik kısıtlamalar nedeniyle görselle arama, doğru veya her zaman işe yarar sonuçlar vermez. ...


daha fazla oku

49- Marka izleme nedir?


Ticari marka izleme, resmi gazetelerin izlenmesini ve ortalama tüketicinin kafasını karıştırabilecek, aynı veya benzer olabilecek, potansiyel olarak çakışabilecek başvuruların belirlenmesi işlemidir. Ticari marka izleme, piyasayı taramanın ve mahkemeye gitmeden marka ofislerinde itirazlar yoluyla marka haklarını korumanın uygun maliyetli bir yoludur. ...


daha fazla oku

50- Bir marka nasıl tescil edilir?


Ticari marka tescil süreci bir ülkeden diğerine değişir ve ülkenin özel yasalarına bağlıdır. Bununla birlikte, genel olarak, ticari marka tescili, başvuru sahibinin (ticari marka sahibi) takibini gerektiren 3 temel adımı içerir: - Marka başvurusunun yapılması, - Marka başvurusunun yayınlanması, - Marka tescilini kanıtlayan belgenin düzenlenmesi. ...


daha fazla oku

51- Genel olarak bir marka tescil prosedürü nedir?


Marka başvuruları, gerekli belgeler ve resmi başvuru ücretlerinin ödenmesi ile birlikte tamamlanarak marka ofisine sunulur. Başvuru sahibine bir başvuru numarası ve başvuru tarihi iletilir. Başvuru daha sonra ticari marka ofisi tarafından incelenir. Ticari marka ofisi uzmanı şunlardan birine karar verecektir: Başvuruyu kabul edilir, ilan ücretleri ödenmesi halinde marka resmi gazetede yayınlanacaktır. • Başvuruyu şartlı olarak kabul eder. • Başvuruyu reddeder. Marka ...


daha fazla oku

52- Marka tescili için hangi dokümanlara ihtiyacımız var?


Ticari marka tescili için başvururken, bazı resmi belgelerin Ortadoğu'daki yerel marka ofislerine ibraz edilmesi gerekir: Vekaletname, tfaaliyet belgesi ve talep edilmesi durumunda rüçhan belgesi gibi. Her ülkenin kendi onaylama standartları vardır, bu nedenle daha fazla bilgi için lütfen her ülkenin özelliklerini inceleyiniz. Sınıfların yerel olarak mevcut olup olmadığını kontrol etmek için - https://easy-trademarks.com/en/userguidedetail/6 ...


daha fazla oku

53- Tüm ülkelerde tüm sınıflar geçerli midir?


Çoğu ülke Nice Sınıflandırmasının en son versiyonunu kullanır; ancak bazı ülkeler hala eski versiyonları kullanmaktadır. Bununla birlikte, özellikle Ortadoğu'daki tüm ülkelerde tüm sınıflar veya tüm mallar mevcut değildir. Alkollü içecekler, domuz eti ve yan ürünleri ve bar hizmetleri, tüm Ortadoğu ülkelerinde tescile uygun değildir. Sınıfların yerel olarak mevcut olup olmadığını kontrol etmek için - https://easy-trademarks.com/en/userguidedetail/7 ...


daha fazla oku

54- Neden tüm sınıflarda markamı tescil ettirmeyeyim?


Bir markayı tüm sınıflarda tescil ettirmenin maliyetli olmasının yanı sıra, tescilin geçerliliğini koruyabilmesi için markanın kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle, bir ticari markayı tescil ettirdiyseniz ancak kullanmadıysanız, üçüncü kişilerin markanızı kullanmadığınız için tescilinizi iptal ettirme talebinde bulunma hakkı doğar. ...


daha fazla oku

55- Bir sınıf nasıl seçilir?


Sınıf seçimi, ticari markanın ilişkilendirileceği hizmetlere ve ürünlere bağlıdır. Bir ticari markaya kaydolurken seçim yapabileceğiniz 45 sınıf vardır. Bir ticari markanın tescili, işinizle ilgili sınıfı ve belirli mal ve hizmetleri seçmeyi gerektirir. ...


daha fazla oku

56- Marka için rüçhan hakkı talebi ne demektir?


Paris Sözleşmesine taraf olan bir ülkede marka tescili için başvuru yaparken, başvuru sahibinin daha önceki bir markasına dayanarak "rüçhan talep etme," yani önceki markanın en geç 6 ay içinde dosyalanmış olması şartıyla detaylarını ve geçerlilik tarihini kullanma hakkı vardır. ...


daha fazla oku

57- Nasıl rüçhan talebinde bulunabilirim?


Çoğu ülkede rüçhan talebi için elçilik onaylı ve tercüme edilmiş resmi başvuru formu gibi dokümanlar sunulmasına yönelik gereklilikler vardır. Rüçhan başvuruda talep edilmelidir, rüçhan talep edecek olan şirket veya kişi, ilk başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde yeni başvurusunu yapmalıdır. ...


daha fazla oku

58- Başvuru sahibi ne demektir?


Başvuru sahibi, marka tescili için başvuran şirket veya kişidir. Başvuru sahibinin adı ve adresi, pasaport veya şirket kayıtları gibi resmi belgelerle belirlenir. ...


daha fazla oku

59- Hangi adresi kullanmalıyım? Başvuru sahibinin adresi ne demektir?


Bir şahıs veya şirket için marka başvurusu yapılırken kullanılması gereken adres, şirket faaliyet belgesindeki resmi adres veya ilgili makamlardan alınan ve adresi belirten resmi bir belge ile belirlenir. ...


daha fazla oku

60- Marka açıklaması ne demektir?


Bir ticari marka başvurusunda bulunurken markanız bir veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa anlamlarını basitçe belirtebilirsiniz. Ticari marka bir logo, resim, renkler, şekiller, sayı ve semboller içeriyorsa tüm ayrıntılarıyla bir açıklama eklemeniz istenecektir. ...


daha fazla oku

61- Markamda tire ya da rakam kullanabilir miyim?


Genel olarak, bir ticari markada tire veya rakam kullanılması, ticari markanın değerini artırmaz veya azaltmaz, ayrıca markanın kabul veya reddedilmesi üzerinde bir etkisi de yoktur. Ancak genellikle kullanımına bir engel yoktur ve marka inceleme sürecini etkilemez. ...


daha fazla oku

62- Markanın uluslararası tescili ne demektir? Uluslararası marka ne demektir?


Uluslararası Tescil, ticari marka sahiplerine markalarını birden çok ülkeyi (sözleşmeye taraf olan) seçerek merkezi bir dosyalama sistemi aracılığıyla tek tip bir başvuruyla tescil ettirmelerine olanak tanır. Uluslararası marka tescili sistemi, Uluslararası Markaların Tescili için Madrid Sistemi olarak adlandırılır ve Madrid Protokolü çerçevesinde işler. ...


daha fazla oku

63- Ülkeyi nasıl seçmeliyim?


Bir ticari marka, hizmet ve/veya ürün satışı için kullanılacağı ülkede tescil ettirilmelidir. ...


daha fazla oku

64- Bir markanın tescil edilme süresi nedir? Marka hakkı ne zaman sona erer?


Ticari marka tescilinin geçerlilik tarihi ülkeye bağlıdır. Çoğu ülkede, marka tescili başvuru tarihinden itibaren 10 yıl sürer ve yenileme için gerekli belgeler sağlandığı ve ücretler ödendiği sürece süresiz olarak yenilenebilir. Ülkelere göre ticari marka tescilinin geçerlilik süresini kontrol etmek için - https://easy-trademarks.com/en/userguidedetail/5 ...


daha fazla oku

65- Marka hakkı ihlali ne demektir?


Ticari marka ihlali, bir markanın sahibinden izin alınmadan kullanılmasıdır. Marka İhlali, üçüncü kişilerin, "ihlalci", halihazırda başkası adına tescilli olan bir markanın bire biri ya da benzerini tescilin kapsadığı ürün veya hizmetlerle aynı veya benzer ürün veya hizmetler kapsamında kullandığında ortaya çıkabilir. ...


daha fazla oku

66- Neler marka uyuşmazlığı kapsamına girer?


Ticari marka uyuşmazlıkları, mahkemede, marka ofisinde veya bir ticari marka sahibi ile başka bir taraf arasında özel olarak meydana gelen her türlü anlaşmazlıktır. Ticari marka uyuşmazlıkları, bir ticari markanın haklı varisinin (miras nedeniyle veya başka türlü), yasal ve finansal yararlanıcısının kim olduğu veya belirli bir markanın kullanımının bir ihlal teşkil edip etmediği ile ilgili olabilir. Ticari marka uyuşmazlıkları, ticari marka ofisinde, mahkemede ve ...


daha fazla oku

67- Markanın kabul edilmesi ne demektir?


Bir ticari marka başvurusu yapıldıktan sonra, marka ofisi tarafından incelenir ve markanın ayırt edici olup olmadığına dair karar verilip aşağıdakilere göre tescil edilebilir: 1. Önceki tesciller, 2. Yerel yasa ve yönetmeliklerin belirlediği standartlar, 3. İhtiyaç duyulan tüm belgelerin düzgün bir şekilde sunulup sunulmadığı ve doğruluğu. İşaret, bu inceleme kriterlerini resmi ve gayri resmi olarak geçerse, kayıt için kabul edilecektir. ...


daha fazla oku

68- Bir marka yenilenebilir mi? Markamı kaç kez yenileyebilirim?


Marka ile ilgili en faydalı haklardan biri de marka tescilinin süresiz olarak yenilenebilmesidir. Bir sözleşmeyi kaç kez yenileyebileceğiniz konusunda bir sınır yoktur. Ancak bir markanın her on yılda bir yenilenmesi gerekir. Yenileme başvuruları son tarihten önce yapılmalıdır. Bir markanın yenilenebilmesi için aktif bir marka olması ve halen kullanımda olması gerekmektedir. ...


daha fazla oku

69- Marka yenileme süreci nasıldır?


Yenileme başvurusu, geçerli koruma süresinin son yılında veya sağlanan cezalı yenileme süresi içinde yapılmalıdır; ancak cezalı yenileme ek ücrete tabi olabilir. Yenileme başvurusu, destekleyici belge ve yenileme ücretleri ile birlikte marka ofisine yapılır. Yenileme başvurusunun yapılmasından itibaren 1 ay içinde marka ofisi bir karar verir ve başvuru sahibi yenileme işlemlerini sonuçlandırmak için ilan ücretlerini ödeyebilir. Resmi gazetede yer alan ilan sadece bil ...


daha fazla oku

70- Genel marka devir süreci nasıldır?


Marka devir başvurusu ve ilgili ücretler marka ofisine yapılmalıdır. Tüm belgeler hazırlanıp ofise sunulduğunda, bu belgeler incelenir ve uygunluğuna ilişkin karar verilir. Kabul edildikten sonra, ilan başvurusu ile birlikte ilan ücretleri ödenmeli ve devir resmi gazetede ilan edilmelidir. İlandan sonra, talep edilmesi halinde devri kanıtlayan belge düzenlenebilir. ...


daha fazla oku

71- Marka başvuru numarası nedir?


Marka başvuru numarası, başvuru yapıldıktan sonra marka ofisi tarafından başvuruya verilen numara olup bir markanın takibi ve inceleme sürecinin zamanında gerçekleşmesini sağlamak için kullanılan resmi numaradır. ...


daha fazla oku

72- Marka tescil numarası nedir?


Marka tescil numarası, marka ofisinin tescil belgesinin düzenlenmesi üzerine markaya verdiği numaradır. ...


daha fazla oku

73- Marka başvuru numarası ile marka tescil numarası aynı mıdır?


Bazı ülkelerde başvuru numarası tescil numarasından farklıdır, ancak çoğu ülke artık başvuru numarası ve tescil numarasını aynı olacak şekilde düzenlemektedir. ...


daha fazla oku

74- Marka başvuru tarihi nedir?


Markanın başvuru tarihi, markanın tescil amacıyla Marka ofisine sunulduğu ve başvuru ücretlerinin yatırıldığı tarihtir. ...


daha fazla oku

75- Bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Tescilli ticari marka başvuru tarihinden itibaren korunmaktadır. Ancak ticari markalar yargıya tabi haklar olduğu için bu konu ülkeye bağlıdır. Bir ticari markanın korunduğu tarihi kontrol etmek için - https://easy-trademarks.com/en/userguidedetail/When-is-a-trademark-protected-from-what-date-is-a-trademark-protected-from ...


daha fazla oku

76- Marka ilan tarihi nedir?


Marka ilan tarihi, haklarınızın üçüncü kişilere bildirilmesi için markanın resmi gazetede yayınlandığı tarihtir. ...


daha fazla oku

77- Bir marka neden ilan edilir?


Birçok ülkede, yayınlanan bir markanın tescil edilmesinden zarar göreceğine inanan kişilere söz konusu başvuruya itiraz etme fırsatı sağlamak için markalar resmi gazetede ilan edilir. ...


daha fazla oku

78- Bir marka ne kadar süreyle ilan edilir?


Bir markanın ilan süresi, başvurulan ülkede uygulanan kanuna göre değişir. Arap ülkelerinde bu süre 1 ila 4 ay arasında değişmektedir. Marka ilan sürelerini kontrol etmek için - https://easy-trademarks.com/en/userguidedetail/How-long-is-a-trademark-published-for ...


daha fazla oku

79- Marka inceleme ne demektir?


İlgili kuruma marka başvurusu yapıldığında, genellikle markanın tescilinin onaylanıp onaylanmayacağını belirleyen yerel kanunlar ve kriterler açısından incelenir. ...


daha fazla oku

80- Bir marka kabul edilir mi?


Bir marka ayırt ediciyse, benzeri yoksa, başka biri tarafından tescil ettirilmemişse ve yerel kanun ve uygulamalara uygunsa markanın tescil edilme olasılığı yüksektir. Markanın kabul edilebilirliğine ilişkin kesin kanaat bildirmek mümkün değildir. ...


daha fazla oku

81- Markanın gerekçeli kabulü ne demektir?


Markanın gerekçeli kabulü, marka kurumunun koyduğu belirli koşullar altında markanın kabul edilmesidir. Bu koşullar, eksik belgelerin sunulması gibi formaliteye ilişkin gereklilikler veya bir marka tescilinin devam ettirilebilmesi için markanın bir kısmına ilişkin haklardan feragat etme gibi önemli gereklilikler olabilir. Başvuru sahibi, gerekçeli kabule yanıt vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde marka başvurusu geri çekilmiş sayılacaktır. ...


daha fazla oku

82- Marka feragati ne demektir?


Marka özellikle tanımlayıcı ve genel bir anlam taşıdığında ve tek bir başvuru sahibinin tekelleştirmesi mümkün olmadığında, marka kurumu başvuru sahibinden marka ilgili belirli haklardan feragat etmesini talep edebilir. ...


daha fazla oku

83- Markanın diğer markalarla ilişkilendirilmesi ne demektir?


Bazı Arap ülkelerinin marka uzmanları, başvuru sahibinden benzer ya da birebir olan markalarını birbiriyle ilişkilendirmesini ve dolayısıyla bu ilişkili markaların tek bir sahibi olduğunu göstermesini talep eder. Böylelikle, bu markaların sahibi bir markasını ilişkilendirdiği başka bir markasından bağımsız olarak tek başına devredemeyecektir. ...


daha fazla oku

84- Markanın reddedilmesi ne demektir?


Bir markanın tescili için başvurduğunuzda, marka kurumu başvurunuzu inceler. Bu süreçte kurum markayı ilgili kanun ve uygulamalara bağlı olarak mutlak ve nispi ret nedenlerine göre reddedebilir. Markanın reddi tescil edilemeyeceği anlamına gelmez, marka incelemesini yapan uzmanın bu markalarla ilişkili riskler olduğuna inandığını ve başvuru sahibinden bununla ilgili daha fazla bilgi veya bildirim sağlaması gerektirdiğini gösterir. ...


daha fazla oku

85- Tescilli marka ne demektir?


Bir markanın tescili için başvurduğunuzda marka kurumu başvurunuzu inceler. Bu süreçte ilgili kanun yeniden gözden geçirilir ve marka mutlak ve/veya nispi ret nedenlerine göre incelenir. Marka inceleme aşamasını geçtikten sonra üçüncü kişiler için ilan edilir. Tescil ücreti ödendikten sonra marka tescil hakkı başvuru sahibine verilmiş olur ve artık marka ‘tescilli marka’ olarak adlandırılır. ...


daha fazla oku

86- Markaya itiraz edilmesi ne demektir? Markaya itiraz etmek ne demektir?


Markanın ilan süresi boyunca, herhangi bir ilgili taraf, söz konusu itiraz nedenini ibelirterek markanın tesciline itiraz edebilir. Bu durum yayınlanan marka başvurusuna itiraz olarak adlandırılır. ...


daha fazla oku

87- Marka yenileme ne demektir?


Markalar sınırlı süreler ile korunurlar. Başvuru sahibi, tescil korumasının sona ermesinden önce markasının geçerliliğini korumak için markasını yenilemelidir.  ...


daha fazla oku

88- Markamı ne zaman yenilemeliyim?


Marka yenilemesi genellikle korumanın son yılında yapılır. Bazı ülkelerde yenileme süresi geçen markaların cezalı yenilemesi için kanuni bir süre verilir. Ancak bu yenileme süresi geçen markalar için ek ceza ücretleri alınır.  ...


daha fazla oku

89- Bir marka ne zaman terk edilir?


Bir marka, aşağıdaki durumlarda terk edilmiş sayılır: - Şekli gereklilikler yerine getirilmemiş ve son tarihler aşılmışsa (kullanım veya belge sunulması gibi) veya - Tüm ücretler ödenmemişse veya - Marka yasal süresi içinde yenilenmemişse. ...


daha fazla oku

90- Bir markanın devri ne demektir?


Marka devri, marka sahipliğinin bir şirket veya kişiden diğerine devredilmesidir. Bu, marka sahibinin tescilli markasını geçerlilik süresi içinde yasal prosedürlere göre başka bir tarafa devretmesi anlamına gelir. ...


daha fazla oku

91- Bir markayı devreden kimdir?


Markayı devreden, marka hakkını başka birine transfer eden gerçek ya da tüzel kişidir. ...


daha fazla oku

92- Bir markayı devralan kimdir?


Markayı devralan, marka tesciline ait kullanım hakkının yasal olarak devredildiği gerçek/tüzel kişidir. ...


daha fazla oku

93- Bir markanın başvuru sahibine ilişkin isim veya adres değişikliklerini dosyalamam ve kaydettirmem gerekir mi?


Markaya ait hakların uygulanabilmesimiçin başvuru sahibinin bilgileri güncel olmalıdır. Bu nedenle, ticari marka sahipleri için unvan ve adres kayıtlarının güncel tutulmasını tavsiye ederiz. ...


daha fazla oku

94- Marka tescili kimin tarafından yönetilir?


Marka hakları, tescil süreci boyunca sağlanan yasal haklardır. Bu süreçler, prosedürler ve haklar, ülkelere özgü marka kanunlarına tabidir. Buna ek olarak, birden fazla ülke tarafından imzalanan ve marka kanunlarının yargı sistemleri arasında uyumlulaştırılması amacını güden uluslararası anlaşmalar da vardır. Daha fazla bilgi için, (kanunlar sayfasına bakınız). ...


daha fazla oku

95- Fikri mülkiyet ve marka haklarını kim düzenliyor?


Marka hakları, markanın yerel olarak tescil edilmesi sürecinde sağlanan yasal haklarıdır. Ülkeler, marka haklarını ve fikri mülkiyet haklarını düzenleyen farklı yönetim organlarına sahiptir. Ortadoğu'da marka hakları, ekonomi bakanlıkları ve diğer özel fikri mülkiyet kurumları tarafından korunmakta ve yönetilmektedir (Topluluğumuza bakın). ...


daha fazla oku

96- Fikri mülkiyet ve marka haklarını kim düzenliyor?


Genel olarak, marka hakkının uygulanması ve sürdürülmesi için markanın son üç ila beş yıl arasında kullanılması gerekir. Bu bir genelleme olmakla birlike, birçok ülke, özellikle Arap ülkeleri, kullanım şartı konusunda çok katı olmayan uygulamalara sahiptir. Markanın mülkiyetine ilişkin herhangi bir uyuşmazlıktan kaçınmak için markanın kullanılmasını tavsiye ederiz. ...


daha fazla oku

97- Markamı kullanmak zorunda mıyım?


Markanın iptali, markanın tüm aşamalardan geçtiği, tescil edildiği ve ardından aşağıdaki nedenlerden dolayı sicilden silindiği anlamına gelir: 1) Üçüncü kişilerce iptal davası açıldı veya 2) Marka usulüne uygun bir şekilde yenilenmedi veya güncellenmedi veya 3) Marka usulüne uygun şekilde kullanılmadı (tüm yargı sistemlerinde geçerli değildir) veya 4)Marka sahibi iptal talebinde bulundu. Marka iptal prosedürleri, yargı sistemine bağlı olarak fark ...


daha fazla oku

98- WIPO nedir?


WIPO, 193 üye devlet ile Birleşmiş Milletler'in kendi kendini finanse eden bir kurumu olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütüdür. WIPO, fikri mülkiyet  hizmetleri, politikası, bilgisi ve işbirliği için küresel bir forum görevi görür. (Topluluğumuza bakın) ...


daha fazla oku

99- Marka sabit bir varlık mıdır?


Marka, yalnızca bir birleşme veya devralma yoluyla satın alındığında amortismana tabi tutulabilen maddi olmayan duran bir varlık olarak kabul edilir. Ancak bu belirli muhasebe kanunlarına bağlıdır. ...


daha fazla oku

100- Markamı sadece Dubia'de tescil ettirebilir miyim?


Hayır, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki marka tescili, yedi emirliği kapsayan federal bir tescildir. Bu emirlikler, Abu Dabi (başkent), Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah ve Umm Al Quwain’dır.  ...


daha fazla oku

101- GCC Körfez İşbirliği Konseyine marka başvurusunda bulunabilir miyim?


Hayır, GCC yalnızca patent başvurularını kabul eder. Bir markanın aynı anda birden fazla yargı sisteminde tesciline izin veren bölgesel bir ittifak veya konsey mevcut değildir. ...


daha fazla oku

102- Tasarım markası ve logo arasındaki fark nedir?


Tasarım markası ile marka olarak tescil edilmiş bir logo arasında hiçbir fark yoktur. Tasarım markası şekil de içerebilir. ...


daha fazla oku

103- Bir işleme ilişkin son tarihi kaçırmanın sonuçları ne olur?


Marka başvurusu ile ilgili bir son tarihin kaçırılmasının sonucu ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde son tarihler süre uzatımı talebi dosyalanarak uzatılabilir; bazı ülkelerde yaşanan gecikme için başvuru sahibine cezai ücret uygulanabilir; bazı ülkelerde de son tarihler kaçarsa marka geçersiz olabilir. ...


daha fazla oku

104- Apostilli, noter onaylı, elçilik onaylı ve ikinci kez onaylanmış doküman arasındaki fark nedir?


Apostil: Doğum belgeleri, mahkeme emirleri veya bir kamu kurumu tarafından verilen diğer belgeler gibi dokümanların üzerindeki resmi mühür ve imzaların 1961 Lahey Sözleşmesine üye olan yabancı ülkelerde doğrulanıp tanınabilmeleri için kullanılan bir resmi tasdik sistemidir. https://www.gsccca.org/notary-and-apostilles/apostilles/hague-apostille-country-list adresini inceleyin. Noter onaylı: Belgenin düzenlendiği ülkede devlet tarafından yetkilendirilmiş bir noter tara ...


daha fazla oku

105- Yeminli tercüme nedir?


Yeminli tercüme, devlet tarafından yetkilendirilmiş bir tercüman tarafından tamamlanan ve onaylanan çeviri türüdür. ...


daha fazla oku

106- Yeminli tercüme ile normal tercüme arasındaki fark nedir?


Yeminli tercüme, çevrilip tasdik edilmiş edilmiş bir belgedir. Normal tercüme ise çeviri dillerini akıcı şekilde kullanan bir kişi tarafından tamamlanır ve doğrulanması gerekmez. ...


daha fazla oku

107- Vekaletname nedir?


Vekaletname, yerel temsilcinin, belirli bir ülkedeki fikri mülkiyet konuları için başvuranı temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal olarak tasdik edilmiş bir belgedir. ...


daha fazla oku

108- Ticari ruhsat nedir?


Ticari ruhsat, bir şirketin veya kurumun oluşumuyla ilgili yasal bir belge/lisanstır. Şirketin kurulduğu ülke tarafından verilen bir şirket kurma iznidir. Ticari ruhsat iş ruhsatı, faaliyet belgesi veya şirket kuruluş izin belgesi olarak kabul edilebilir. ...


daha fazla oku

109- Tescilden sonra markama ait bilgileri değiştirebilir miyim (mal ve hizmet çıkarma, logo tasarımı değiştirme gibi)?


Evet, ancak bir değişiklik talebinde bulunmanız ve gerekli ücretleri ödemeniz gerekecektir. (ülke prosedürlerine bakın) ...


daha fazla oku

110- Kendi marka tescilimi iptal edebilir miyim?


Evet, iptal başvurusunda bulunarak her zaman marka tescilinizin iptal edilmesini talep edebilirsiniz. ...


daha fazla oku

111- Bir sesin marka tescilini alabilir miyim?


Evet, bazı ülkelerde bir ses marka olarak tescil edilebilir. Ancak bu, her ülkenin fikri mülkiyet ofisi prosedürlerine ve düzenlemelerine bağlıdır. (ülke prosedürlerine bakın) ...


daha fazla oku

112- Katar'da bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Katar'da marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

113- Libya'da bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Libya'da marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

114- BAE'de bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


BAE'de marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

115- Irak'ta bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedirr?


Irak'ta marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

116- Bahreyn'de bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Bahreyn'de marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

117- Fas'ta bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Fas'ta marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

118- Lübnan'da bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Lübnan'da marka tescilinin geçerlilik süresi 15 yıldır. ...


daha fazla oku

119- Kuveyt'te bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Kuveyt'te marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

120- Cezayir'de bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Cezayir'de marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

121- Suudi Arabistan'da bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Suudi Arabistan'da marka tescilinin geçerlilik süresi 10 Hicri takvim yılıdır. ...


daha fazla oku

122- Yemen'de bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Yemen'de marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

123- Batı Şeria'da bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Batı Şeria'da marka tescilinin geçerlilik süresi 7 yıldır. ...


daha fazla oku

124- Gazze'de bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Gazze'de marka tescilinin geçerlilik süresi 7 yıldır. ...


daha fazla oku

125- Tunus'ta bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Tunus'ta marka tescilinin süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

126- Ürdün'de bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Ürdün'de marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

127- Mısır'da bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Mısır'da marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

128- Umman'da bir marka tescilinin geçerlilik süresi nedir?


Umman'da marka tescilinin geçerlilik süresi 10 yıldır. ...


daha fazla oku

129- Katar'da bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Katar'da bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

130- Libya'da bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Libya'da bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

131- BAE'de bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


BAE'de bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

132- Irak'ta bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Irak'ta bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

133- Bahreyn'de bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Bahreyn'de bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

134- Fas'ta bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Fas'ta bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

135- Lüban'da bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Lübnan'da bir markanın koruma tarihi markanın tescil edildiği tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

136- Kuveyt'te bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Kuveyt'te bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

137- Cezayir'de bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Cezayir'de bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

138- Suudi Arabistan'da bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Suudi Arabistan'da bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

139- Yemen'de bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Yemen'de bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

140- Batı Şeria'da bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Batı Şeria'da bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

141- Gazze'de bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Gazze'de bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

142- Tunus'ta bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Tunus'ta bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

143- Ürdün'de bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Ürdün'de bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

144- Mısır'da bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Mısır'da bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

145- Umman'da bir marka hangi tarihten itibaren korunur?


Umman'da bir markanın koruma tarihi marka başvuru tarihinden itibaren başlar. ...


daha fazla oku

146- En değerli marka nedir?


Marka değeri pazara bağlıdır. Forbes dergisinin sıralamasına göz atın https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/ ...


daha fazla oku

147- Marka ihlali nedir?


Marka ihlali, ticari marka veya herhangi bir lisans sahibinin izni olmaksızın (bu yetkinin lisans anlaşmasının kapsamında olması şartıyla) bir markaya bağlı münhasır hakların ihlalidir. Üçüncü bir kişi yani "hak ihlalinde bulunan", başkasının tescil ettirdiği bir ticari markayla aynı veya kafa karıştırıcı şekilde benzer bir ticari markayı tescilin kapsadığı ürün veya hizmetlerle aynı veya benzer ürün veya hizmetler için kullandığında ihlal meydana geleb ...


daha fazla oku

148- Markanızı tescil ettirmek için neden easy trademark platformunu kullanmalısınız?


Web sitemiz, bir ticari markanın tescili için kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. Yapmanız gereken sadece formları doldurmak ve gerekli belgeleri göndermek, geri kalan tüm işlemleri sizin için biz yapacağız. Size sorunsuz ve uygun maliyetli bir hizmet sunuyoruz. En kapsamlı hizmeti tercih etmemiş olsanız bile, mükemmel bir hizmet alırsınız; bir markanın tescil sürecini sizin için hızlı ve zahmetsiz hale getiririz. ...


daha fazla oku

149- İsminizi tescil ettirebilir misiniz?


Genel anlamıyla, isminizi markalaştırabilirsiniz ancak bu kapsamba bazı sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Sitemizde aile adlarının kullanımı hakkında bir yazımız mevcuttur, bu yazıyı gözden geçirdikten sonra adınızı ve/veya soyadınızı ticari marka olarak kullanmak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. https://easy-trademarks.com/en/details/To-trademark-or-Not-to-trademark-your-Name ...


daha fazla oku

150- Şahıs şirketi' nedir?


Şahıs şirketi, bir şahıs, bir şirket veya bir limited ortaklık tarafından sahip olunabilen ve kontrol edilebilen bir işletmedir. Bu tür bir işletmede ortak yoktur. Bir şahıs şirketinin hukuki statüsü şu şekilde tanımlanabilir: İşletme sahibinden ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. ...


daha fazla oku

151- Ortaklık' nedir?


Ortaklık, bir işletmeyi yönetmek, işletmek ve karını paylaşmak için iki veya daha fazla tarafın yaptığı resmi bir düzenlemedir. Birkaç tür ortaklık düzenlemesi vardır. Bir ortaklık işinde, tüm ortaklar borçları ve karları eşit olarak paylaşır. ...


daha fazla oku

152- Adi Komandit Şirket' nedir?


Adi Komandit Şirket, sorumlulukları şirketin günlük yönetimini içeren bir veya daha fazla Komandite ve yönetime katılmayan ve sınırlı sorumlu olan bir veya daha fazla komanditerden oluşan bir ticari varlıktır. Sorumluluğu sınırlı olmayan Komandite gerçek kişi olmalıdır. ...


daha fazla oku

153- Limited Şirketi (LTD)' nedir?


"Limited şirket (LTD), sahiplerin şirketin borçlarından veya yükümlülüklerinden şahsen sorumlu olmadığı bir iş yapısıdır. Limited şirketler, ortakların veya şahıs şirketlerinin özelliklerini birleştiren karma kuruluşlardır." ...


daha fazla oku

154- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş' nedir?


Kâr amacı gütmeyen kuruluş, sosyal bir amacı desteklediği ve kamu yararı sağladığı için vergi makamları tarafından vergiden muaf statüsü verilen bir işletmedir. ...


daha fazla oku

155- Kooperatif Şirket (KOOP)' nedir?


Kooperatif şirket, kooperatifin hizmetlerini veya ürünlerini kullanan üyelerinin sahip olduğu bir anonim şirkettir. Hemen hemen her ürün veya hizmeti sağlayabilirler ve sağlarlar, kar amaçlı veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar olabilirler. ...


daha fazla oku

156- Şirket ile kurum arasındaki fark nedir?


Kurum, tek bir varlık olarak hareket etme yetkisine sahip ve kanunda bu şekilde tanınan büyük bir şirket veya şirketler grubudur. Bir kurum her zaman bir şirkettir; ancak bir şirket her zaman bir kurum olmayabilir. ...


daha fazla oku

157- Katar'da bir markanın ilan süresi nedir?


Katar'da marka ilan süresi 120 gündür. ...


daha fazla oku

158- Libya'da bir markanın ilan süresi nedir?


Libya'da marka ilan süresi 120 gündür. ...


daha fazla oku

159- BAE'de bir markanın ilan süresi nedir?


BAE'de marka ilan süresi 30 gündür. ...


daha fazla oku

160- İraq'da bir markanın ilan süresi nedir?


İraq'da marka ilan süresi 90 gündür. ...


daha fazla oku

161- Bahreyn'de bir markanın ilan süresi nedir?


Bahreyn'de marka ilan süresi 60 gündür. ...


daha fazla oku

162- Fas'ta bir markanın ilan süresi nedir?


Fas'ta marka ilan süresi 60 gündür. ...


daha fazla oku

163- Lübnan'da bir markanın ilan süresi nedir?


 Lübnan’da marka ilan süresi, logo siyah-beyazsa 3 ay, logo renkliyse 6 aydır. ...


daha fazla oku

164- Kuveyt'te bir markanın ilan süresi nedir?


Kuveyt'te marka ilan süresi 60 gündür. ...


daha fazla oku

165- Cezayir'de bir markanın ilan süresi nedir?


Cezayir’de marka ilan süresi yoktur. Başvurudan sonra marka kabul edilirse tescil belgesi verilir; ilan ya da itiraz süreci yoktur. ...


daha fazla oku

166- Suudi Arabistan'da bir markanın ilan süresi nedir?


Suudi Arabistan'da marka ilan süresi 60 gündür. ...


daha fazla oku

167- Yemen'de bir markanın ilan süresi nedir?


Yemen'de marka ilan süresi 60 gündür. ...


daha fazla oku

168- Batı Şeria'da bir markanın ilan süresi nedir?


Batı Şeria'da marka ilan süresi 90 gündür. ...


daha fazla oku

169- Gazze'de bir markanın ilan süresi nedir?


Gazze'de marka ilan süresi 90 gündür. ...


daha fazla oku

170- Tunus'ta bir markanın ilan süresi nedir?


Tunus'ta marka ilan süresi 60 gündür. ...


daha fazla oku

171- Ürdün'de bir markanın ilan süresi nedir?


Ürdün'de marka ilan süresi 90 gündür. ...


daha fazla oku

172- Mısır'da bir markanın ilan süresi nedir?


Mısır'da marka ilan süresi 60 gündür. ...


daha fazla oku

173- Umman'da bir markanın ilan süresi nedir?


Umman'da marka ilan süresi 60 gündür. ...


daha fazla oku

174- Ticari markamı uluslararası alanda tescil ettirebilir miyim?


Ticari markalar yargı haklarıdır, bu nedenle ticari markanızı kullanmak veya ticari markayı korumak istediğiniz her ülkede korumanız gerekir. Ticari markanızı uluslararası olarak korumanın bir yolu vardır, buna Madrid sistemi denir, ancak yine de hangi ülkeleri koruyacağınızı seçmeniz gerekir. Bu sistemi kullanabilmek için ticari markanız ve belirli şartları sağlamanız gerekmektedir; (1) Madrid Anlaşmasının veya Madrid Protokolünün bir Akit Tarafının mukimi veya ...


daha fazla oku

175- -


- ...


daha fazla oku

176- Marka ve ticari marka arasındaki fark nedir?


Markanız, kamuoyu nezdinde itibarınızı ve işinizi temsil eder, bir ticari marka, şirketinize özgü ve benzersiz olan bu yönlerin yasal olarak korunmasıdır. Birçok kişi ticari markaların ve markaların kullanımını değiştirir ve bunun nedeni tamamen anlaşılabilir, ancak markanızın hangi bölümlerinin yasal olarak korunduğunu ve tekelleştiğini ve bunlardan yararlanılabileceğini ve hangilerinin kullanılmadığını hatırlamak için ikisini ayırt etmek önemlidir. Bunu ...


daha fazla oku

177- Web sitemde başka bir şirketin logosunu kullanabilir miyim?


Web sitenizde üçüncü bir kişinin logosunu önceden izin almadan kullanıp kullanamayacağınıza ilişkin sorunuzun kısa ve muhafazakar cevabı Hayır'dır. Kısa cevabın daha uzun açıklaması şudur - Web sitenizde başka birinin logosunu kullanmak çok zordur çünkü birçok Fikri mülkiyet hakkı türü çağrılır. Web sitelerindeki logolar söz konusu olduğunda, hem ticari marka adil kullanımına hem de telif hakkı adil kullanımına tecavüz ediyorsunuz. Kullandığın ...


daha fazla oku

178- -


- ...


daha fazla oku

179- -


- ...


daha fazla oku

180- -


- ...


daha fazla oku

181- -


- ...


daha fazla oku

182- -


- ...


daha fazla oku

183- -


- ...


daha fazla oku

184- -


- ...


daha fazla oku

185- -


- ...


daha fazla oku

186- -


- ...


daha fazla oku

187- -


- ...


daha fazla oku

188- -


- ...


daha fazla oku

189- -


- ...


daha fazla oku