FAQsVekaletname nedir?


Vekaletname, yerel temsilcinin, belirli bir ülkedeki fikri mülkiyet konuları için başvuranı temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren yasal olarak tasdik edilmiş bir belgedir.