FAQsNeler marka olarak tescil edilemez?


Marka yasal haktır. Her ülke/yargı mercii marka ile ilgili bir belge düzenleyebilir ve markayı koruyabilir. Bu nedenle, markanın tescil edilip edilemeyeceği, ülkelerin kendi marka/fikri mülkiyet kanununa bağlıdır. Genel olarak, aşağıda belirtilenler marka olarak tescil edilemez: • Hiçbir özelliği veya ayırt edici karakteri olmayan bir işaret; • Jenerik bir işaret veya sadece geleneksel olarak bilinen mallara, ürünlere, hizmetlere verilen bir ad veya mal ve ürünlerin sıradan çizimleri ve resimleri; • Kullanıldığında, benzer bir markayla tanınan ürün ve hizmetlerin değerini düşürecek işaretler; • Tanınmış bir markanın çevirisi olarak kabul edilen bir işaret; • Tüketiciyi yanıltacak nitelikte, başka biri tarafından tescil edilmiş bir işaret.